برچسب: عرضا مسکن در بورس

برنامه عرضه مسکن در بورس کالا

برنامه عرضه مسکن در بورس

سید محسن فاضلیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن امروز مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای بشری در سطح تمام دولت‌ها مطرح است و فراهم کردن مسکن یا تسهیلات مرتبط با تامین مسکن، یکی از سیاست‌های محوری هر کشوری محسوب می‌شود. شاید در دو دهه اخیر بحث خرید یا اجاره مسکن مهم‌ترین موضوع در تصمیم […]