مرداد ۳۱ ۱۳۹۵ ۰نظر
shakhes

بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران ۲۲ لغایت ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ با حضور بیش از ۸۰۰ شرکت داخلی و ۳۰۰ شرکت خارجی فعال در حوزه صنعت ساختمان، خدمات و صنایع در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. کارشناسان مهندسی فروش شرکت سازه فرآیند آرین براساس برنامه تدوین شده خود و بمنظور شناخت از وضعیت بازار صنعت ساختمان و شناسایی بازارهای هدف و عرضه توانمندی های خود به انبوه سازان و سایر تولیدکنندگان در این نمایشگاه حضور یافتند.