اسفند ۰۲ ۱۳۹۵ ۰نظر
اعطای تندیس "شهرت برند" از EBC*L اروپا به مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصادنوین

اعطای تندیس “شهرت برند” از EBC L اروپا به مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصادنوین

طی مراسمی که در ۲۸ بهمن ماه جاری به میزبانی کشور اتریش در کاخ سلطنتی شونبرون وین برگزار شد؛ جایزه سالانه “شهرت برند” به آقای مهندس محمد کاظم، مدیریت محترم عامل شرکت لیزینگ اقتصادنوین اعطا گردید.