دی ۲۵ ۱۳۹۵ ۰نظر
بازدید از کارخانه فرآورده های لبنی دامداران

بازدید از کارخانه فرآورده های لبنی دامداران

در جهت افزایش سطح دانش کارکنان و ارتباط تنگاتنگ آنان با بازارهای هدف؛ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ از کارخانه فرآورده های لبنی دامداران، از مشتریان شرکت لیزینگ اقتصادنوین با حضور فعال مدیران، معاونین و کارکنان شرکت لیزینگ اقتصادنوین و شرکت آرین بازدید بعمل آمد.